Author Topic: Inbox, noul client de email bazat pe serviciul Gmail  (Read 991 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Online Alex

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1247
 • Karma: +2/-0
 • Gender: Male
 • Nimic nu este intamplator
 • OS:
 • Windows NT 6.3 Windows NT 6.3
 • Browser:
 • Firefox 38.0 Firefox 38.0
  • Videochatinfo
Inbox, noul client de email bazat pe serviciul Gmail
« on: May 29, 2015, 05:16:26 PM »
Google Inbox, serviciul de mesagerie modernizat care une?te Gmail, Calendar sau lista  de activit??i ?i le comaseaz? ?ntr-un singur flux de informa?ii, poate  fi acum ?ncercat de oricine, Google elimin?nd restric?ia care permitea  accesul doar pe baz? de invita?ie. Tot ?ncep?nd de ast?zi, compania  deschide accesul la Google Inbox tuturor clien?ilor serviciului Google  for Works, cu condi?ia ca administratorii desemna?i s? fi activat deja  aceast? func?ie ?n cadrul programului early-adopter.
 Cu ocazia trecerii la faza public? de testare serviciul Google Inbox a primit ?i c?teva func?ii noi, g?ndite s? economiseasc? timpul utilizatorilor s?i. Astfel, cei care obi?nuiesc s? c?l?toreasc? au la dispozi?ie pachetul Trip Bundles. Complet?nd func?ionalitatea de baz?, const?nd ?n organizarea automat? a mesajelor email ?n grupuri clasificate ?n func?ie de con?inut (promo?ii, nout??i, mesaje din re?elele de socializare, etc.), Trip Bundles grupeaz? automat mesajele care fac referire la c?l?torii ?ntr-un grup separat, p?str?nd la vedere informa?iile importante despre zboruri, rezerv?ri la hotel ?i alte detalii. Mai departe, Inbox extrage informa?iile relevante din corpul mesajelor email ?i le organizeaz? ?ntr-un format u?or de r?sfoit, asem?n?tor celui folosit deja la serviciul Google Now. Pe parcursul c?l?toriei sistemul va eviden?ia informa?iile considerate relevante la momentul respectiv, cum ar fi itinerariul de zbor (plecare, sosire, ?nt?rzieri, etc.), op?iuni pentru transport ?i rezervarea de la hotel. O alt? adi?ie interesant? este suportul pentru memento-uri, menit s? ne reaminteasc? de activit??i importante. Spre exemplu, dac? ?ntr-un mesaj email suntem ruga?i s? facem ceva important (ex. s? cump?r?m un bilet de  avion) Google ar putea sugera crearea unei alerte care s? ne reaminteasc? de asta.
 
 
Inbox, noul client de email bazat pe serviciul Gmail a intrat ?n faz? de testare public?
  O alt? adi?ie interesant? este func?ia pentru rechemarea mesajelor trimise, disponibil? timp de 10 secunde dup? folosirea butonului Send.
 Mesajele email pot avea ata?ate semn?turi personalizate, sincronizate automat ?ntre toate dispozitivele asociate (except?nd contul Gmail).
 ?Ne g?ndim la Gmail ?i Inbox ca la dou? produse diferite. Gmail este cel  mai bun produs din clasa sa ?i dorim s? ?l p?str?m a?a.? ?n schimb, ?Inbox este un produs cu un scop u?or diferit, prin care dorim s? ajut?m  oamenii s?-?i vad? de lucrurile care conteaz? cu adev?rat ?n vie?ile  lor?, declar? managerul de produs Google Inbox, Shalini Agarwal.
 
 
 http://www.go4it.ro/internet/inbox-n...tare-14362241/ __________________

VideochatInfo

Inbox, noul client de email bazat pe serviciul Gmail
« on: May 29, 2015, 05:16:26 PM »