Author Topic: Microsoft Office 2016 Public Preview  (Read 1217 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline Alex

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Posts: 1247
 • Karma: +2/-0
 • Gender: Male
 • Nimic nu este intamplator
 • OS:
 • Windows NT 6.3 Windows NT 6.3
 • Browser:
 • Firefox 37.0 Firefox 37.0
  • Videochatinfo
Microsoft Office 2016 Public Preview
« on: May 06, 2015, 05:54:41 AM »
 La jum?tatea lunii martie a acestui an, Microsoft a anun?at c? suita de aplica?ii Office 2016 este disponibil? pentru testarea ?n mediu business, compania ?ncerc?nd astfel s? ob?in? impresiile clien?ilor importan?i ?nainte de lansarea din a doua jum?tate a acestui an. Dup? o lun? ?i jum?tate, Office 2016 Preview este disponibil ?i pentru utilizatorii obi?nui?i care folosesc platforma Windows.
 ?n cadrul conferin?ei Ignite, managerul Satya Nadella a anun?at c? pachetul Office 2016 Public Preview este disponibil tuturor utilizatorilor Windows interesa?i, ace?tia put?nd testa astfel ?n avans viitoarele versiuni ale aplica?iilor Word, Excel, PowerPoint ?i Outlook. Testarea versiunii Public Preview nu necesit? utilizarea unui cont Office 365, ?ns? necesit? dezinstalarea versiunii curente Office 2013 deoarece aceste dou? pachete de aplica?ii nu pot coabita pe acela?i sistem.
 Printre nout??ile interesante din Office 2016 Public Preview se reg?sesc integrarea mai bun? cu serviciile online, apari?ia unui sistem de colaborare ?n timp real ?i apari?ia a?a-numitelor Smart Applications.
 
 Office 2016 va oferi posibilitatea acces?rii unui document de pe orice alt sistem sau terminal pe care utilizatorul este autentificat deoarece datele vor fi salvate online ?n mod implicit. Cei care nu doresc a?a ceva vor putea reveni oric?nd la modul tradi?ional de lucru. Outlook va folosi aceast? integrare cu serviciul de stocare OneDrive ?i pentru p?strarea ata?amentelor de mari dimensiuni, destinatarii urm?nd s? primeasc? doar o leg?tur? Web pentru desc?rcarea fi?ierelor f?r? a mai fi obliga?i s?-?i aglomereze inutil Inbox-ul local sau cel de pe server-ul de email.
 
 Colaborarea ?n timp real, cunoscut? deja de la Office Online sau Google Docs, ??i va face loc ?i ?n cadrul aplica?iilor desktop. Utilizatorii vor putea inspecta astfel edit?rile anterioare f?cute de c?tre ceilal?i utilizatori ?i vor vedea ?n timp real modific?rile pe care ceilal?i le fac ?n fi?ier curent deschis. ?n acest moment, implementarea este ?ns? limitat? doar la Word 2016, iar utilizarea func?iei necesit? autentificarea cu un cont Office 365.
 ?n final, Smart Applications va permite extinderea func?iilor de baz? ale aplica?iilor. Dou? exemple ar fi Tell Me, un nou instrument de c?utare, ?i Clutter, un instrument deja anun?at care permite organizarea inteligent? a contului de email.
 Utilizatorii interesa?i de Office 2016 Public Preview ?l pot desc?rca fie direct de pe pagina Microsoft, fie din contul de Office 365, unde pachetul este accesibil ?n sec?iunea Language and install options / Additional install options / Office Preview.
 http://www.go4it.ro/software/microsoft-office-2016-public-preview-este-disponibil-pentru-descarcare-14211096/

VideochatInfo

Microsoft Office 2016 Public Preview
« on: May 06, 2015, 05:54:41 AM »