Author Topic: Versiunea BETA windows 8.1 update1  (Read 1452 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Online Alex

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1277
  • Karma: +2/-0
  • Gender: Male
  • Nimic nu este intamplator
    • Videochatinfo
Versiunea BETA windows 8.1 update1
« on: February 24, 2014, 08:07:40 AM »
 A?teptat? pentru lansare oficial? la ?nceputul lunii aprilie, actualizarea Windows 8.1 Update 1 a ajuns deja pe internet ?n versiune aproape finalizat?, ar?t?nd ceea ce pare a fi setul complet de modific?ri pe care Microsoft le aduce platformei Windows 8.1 ?n preg?tire pentru saltul la Windows 9.
 
Windows 8.1 Update 1 adapteaz? automat interfa?a pentru mouse ?i tastatur?
zoom inWindows 8.1 Update 1 adapteaz? automat interfa?a pentru mouse ?i tastatur?
  Pentru ?nceput, Windows 8.1 Update 1 cap?t? abilitatea de a face distinc?ie ?ntre dispozitive touch ?i PC-uri clasice cu tastatur? ?i mouse ?nc? de la momentul instal?rii, activ?nd op?iunea boot-to-desktop pentru cele din urm?. Pornirea PC-ului ?n modul desktop va fi activat? ?i pentru cei care aplic? actualizarea Update 1 peste instal?ri Windows 8.1 deja existente. Totodat?, butonul Shutdown este prezent ?n ecranul de start numai dac? a fost detectat? prezen?a unui PC non-touch.
 Indiferent de tipul dispozitivului folosit, to?i utilizatorii Windows 8.1 Update 1 beneficiaz? de noua func?ie Search ad?ugat? ?n ecranul Start.
 
Windows 8.1 Update 1 - func?ia Search accesibil? din col?ul dreapta-sus
zoom inWindows 8.1 Update 1 - func?ia Search accesibil? din col?ul dreapta-sus
  Lista schimb?rilor aduse de Windows 8.1 Update 1 include ?i o bar? de titlu cu op?iuni minimize, close ?i snap ?n aplica?iile pentru Windows 8, afi?at? automat pe dispozitivele cu mouse ?i tastatur? atunci c?nd plas?m cursorul ?n partea superioar? a interfe?ei. Tot pentru configura?ii non-touch este adresat ?i noul meniu contextual disponibil ?n ecranul de start. Activat prin click-dreapta pe lista de tiles-uri, meniul ofer? acces la comenzi executate ?n mod normal prin gesturi touch, cum ar fi redimensionarea ?i mutarea aplica?iilor.
 
Windows 8.1 Update 1 - taskbar-ul poate fi accesat ?i din ecranul de start
zoom inWindows 8.1 Update 1 - taskbar-ul poate fi accesat ?i din ecranul de start
  Op?iunea show Windows Store apps on the taskbar permite afi?area aplica?ilor Windows 8 ?n taskbar-ul clasic, respectiv miniaturi din interfa?a acestora la trecerea cursorului peste selec?iile din taskbar. Suplimentar, acum este posibil? afi?area taskar-ului chiar ?i atunci c?nd ne afl?m ?n ecranul de start sau rul?m aplica?ii Windows 8 ?n mod maximizat, tr?g?nd cursorul ?n partea de jos a ecran.
 Meniul Settings con?ine o nou? sec?iune Disk space ?n care sunt enumerate aplica?iile instalate ?i spa?iul de stocare rezervat, respectiv colec?ia de poze, muzic? ?i filme. Suplimentar, aplica?ia SkyDrive este referit? acum sub numele OneDrive.
 
Windows 8.1 Update 1 - noua sec?iune Disk space
zoom inWindows 8.1 Update 1 - noua sec?iune Disk space
  ?n func?ie de prezen?a sau absen?a ecranului touch, pozele ?i melodiile preferate sunt deschise automat fie cu aplica?ii Modern UI, sau familiarele Windows Photo Viewer ?i Windows Media Player.
 Recunosc?nd ?n mod tacit gre?eala f?cut? la momentul lans?rii Windows 8, Microsoft sper? ca prin schimb?rile aduse s? ?mbun?t??easc? experien?a la utilizarea PC-urilor clasice.
 
Windows 8.1 Update 1 - SkyDrive, redenumit OneDrive
zoom inWindows 8.1 Update 1 - SkyDrive, redenumit OneDrive
Pachetul Windows 8.1 Update 1 va fi pus la dispozi?ia publicului ?n prima parte a lunii aprilie, sub forma unei actualiz?ri gratuite ce poate fi desc?rcat? prin serviciul Windows Update

http://www.go4it.ro/software/windows-8.1-update-1-ajuns-pe-internet-in-versiune-aproape-finala.-merita-instalat-12054522/

VideochatInfo

Versiunea BETA windows 8.1 update1
« on: February 24, 2014, 08:07:40 AM »