Author Topic: De la 1 iulie ni se schimb? buletinele!  (Read 1740 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Online Alex

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1250
  • Karma: +2/-0
  • Gender: Male
  • Nimic nu este intamplator
    • Videochatinfo
De la 1 iulie ni se schimb? buletinele!
« on: June 18, 2013, 09:29:46 PM »
  Calendarul schimb?rii noilor acte  height=310
 Calendarul schimb?rii noilor acte   Laura Macavei   De la 1 iulie, vom avea noi c?r?i de idenitate, care vor respecta normele Uniunii Europene.  Acestea vor fi de dou? feluri: normale ?i electronice. Astfel c?, mai ai la dispozi?ie doar dou? s?pt?m?ni s? te decizi pentru ce document optezi.  Uite care sunt diferen?ele!

   Speciali?tii din cadrul Ministerului de Interne au declarat c? buletinul electronic nu va fi impus. ?Cine nu dore?te carte de identitate electronic? poate opta pentru una normal?, care va fi asem?n?toare cu cea electronic?, dar nu va con?ine cipul ?i amprentele de?in?torului", a explicat Laura Cusa, ?eful serviciului juridic din Direc?ia pentru Eviden?a Persoanelor pentru revista Capital.
Ce date con?ine  buletinul normal
Cartea de identitate normal? va con?ine date ?n format tip?rit sau ?n format inscrip?ionat prin tehnologie laser, precum ?i elemente de particularizare ?i de siguran??. Printre acestea se vor num?ra numele ?i prenumele titularului, sexul, cet??enia, data ?i locul na?terii, semn?tura olograf?, fotografia titularului, C.N.P., adresa de domiciliu", au explicat speciali?tii de la Interne.
Cartea electronic?, de tip smart card
Cartea de identitate electronic? va fi de tip smart card. Aici se ?nscriu, ?n plus, date ?n format electronic, ?i va avea ?i un cip cu certificate digitale ?i date biometrice ale titularului, const?nd ?n imaginea facial?, dar ?i imaginile impresiunilor papilare a dou? degete", au precizat speciali?ti de la Biroul de Eviden?? al MAI.
Amprentele se colecteaz? numai cu acordul expres al solicitantului c?r?ii electronice de identitate sau, ?n cazul minorilor, numai cu acordul expres al p?rin?ilor. ?n cazul c?r?ii electronice de identitate/reziden??, de tip smart card, aceasta con?ine, suplimentar, date ?n format electronic, astfel:
- datele din formatul tip?rit, cu excep?ia semn?turii olografe a titularului;
- prenumele p?rin?ilor titularului;
- certificate digitale;
- date biometrice ale titularului, const?nd ?n imaginea facial? ?i imaginile impresiunilor papilare a dou? degete;
F?r? ochelari colora?i ?n poza din buletin
?n momentul ?n care vei fi fotografiat, nu trebuie s? ai capul acoperit. Exist? o excep?ie ?ns?: persoanele care apar?in unui anumit cult religios ?i care doresc s? se fotografieze cu capul acoperit vor primi ?n acests dens aprobare. ?ns?, chiar ?i ?n acest caz, fa?a titularului de la b?rbie p?n? la frunte trebuie s? fie vizibil? ?n mod clar.  Ochelarii sunt accepta?i ?n fotografii numai dac? lentilele nu sunt colorate ?i nu au por?iuni care s? ascund? ochii.
Degetele ar?t?toare vor fi amprentate
?i se vor lua amprentele celor dou? degete ar?t?toare. Dac? degetele prezint? r?ni sau amprentele nu sunt corespunz?toare, se va lua amprenta degetelor mijlocii, inelare sau mari ale solicitantului. ?n situa?ia ?n care calitatea amprentelor de la aceste degete este necorespunz?toare sau preluarea amprentelor este temporar imposibil? ?i se va elibera o carte de identitate provizorie.
Fotografia ?i amprentele se vor include ?n mediul de stocare electronic? a c?r?ii electronice de identitate ?i se stocheaz? ?n baza de date a Sistemului na?ional informatic de eviden?? a persoanelor. Dup? personalizarea c?r?ii electronice de identitate, datele biometrice stocate ?n bazele de date de produc?ie se ?terg prin procedur? automat?. 

Buletinul va fi c?t un permis de conducere

 At?t cartea de identitate, c?t ?i cartea electronic? de identitate vor avea dimensiunile de 85,6x54,0 mm, informa?iile fiind tip?rite at?t pe fa??, c?t ?i pe verso. Pentru compara?ie, c?r?ile de identitate care sunt eliberate ?n prezent sunt format ID-2 (105 x 74 mm.) ?i informa?iile sunt tip?rite numai pe fa?a documentului.
De la data punerii ?n circula?ie a c?r?ii electronice de identitate, cartea de identitate ?i cartea electronic? de identitate se elibereaz?: 8 cu valabilitate de 4 ani, pentru persoanele cu v?rsta cuprins? ?ntre 14 ?i 18 ani; 8 cu valabilitate de 5 ani, dup? v?rsta de 18 ani.

Calendarul schimb?rii noilor acte

- Actele de identitate eliberate persoanelor n?scute dup? data de 1 ianuarie 1981 se preschimb? ?n perioada 1 iulie 2013-30 iunie 2014;
- Actele de identitate eliberate persoanelor n?scute ?n perioada 1 ianuarie 1966-31 decembrie 1980 se preschimb? ?n perioada 1 iulie 2014-30 iunie 2015;
- Actele de identitate eliberate persoanelor n?scute ?n perioada 1 iulie 1946-31 decembrie 1965 se preschimb? ?n perioada 1 iulie 2015-30 iunie 2016;
 - Actele de identitate eliberate persoanelor n?scute p?n? la data de 31 decembrie 1945 se preschimb? ?n perioada 1 iulie 2016-31 decembrie 2016.


http://www.click.ro/news/national/buletin-schimbari-reguli-norme-electronice_0_1634236628.html

 

VideochatInfo

De la 1 iulie ni se schimb? buletinele!
« on: June 18, 2013, 09:29:46 PM »