Author Topic: Sistemele Netbook vor disparea curand  (Read 1025 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Online Alex

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1234
  • Karma: +2/-0
  • Gender: Male
  • Nimic nu este intamplator
    • Videochatinfo
Sistemele Netbook vor disparea curand
« on: May 01, 2013, 05:14:38 PM »
 ?n timp ce pia?a PC-urilor desktop se afl? ?n c?dere liber?, nici viitorul sistemelor Netbook nu arat? prea bine, v?nz?rile fiind a?teptate s? se pr?bu?easc? ?n scurt timp, pe m?sur? ce pia?a este inundat? cu laptopuri ieftine ?i tablete.
 
Sistemele Netbook sunt cu un picior ?n groap? ?i vor disp?rea ?n cur?ndSistemele Netbook sunt cu un picior ?n groap? ?i vor disp?rea ?n cur?nd
  Potrivit unui studiu de pia?? furnizat de IHS iSuppli Compute Electronics, v?nz?rile de sisteme Netbook sunt a?teptate s? scad? cu 72% ?ntre anii 2012 - 2013, urm?nd ca ?n perioada anului 2015 livr?rile s? se aproprie de 0, oblig?nd marii produc?tori hardware s? renun?e definitiv la aceast? categorie de produse.
 Comparat cu anul 2012, c?nd au fost v?ndute 14.13 milioane sisteme Netbook, v?nz?rile pentru anul acesta nu sunt a?teptate s? dep??easc? 3.97 milioane buc??i, urm?nd ca ?n anul 2014 s? mai fie livrate doar 264000 portabile din categoria Netbook.
 Ap?rute ?ncep?nd cu anul 2007, sistemele Netbook au fost apreciate pentru greutatea redus? ?i portabilitatea superioar? unui laptop de m?rime normal?, ob?inute p?str?nd costurile ?n limite u?or accesibile pentru publicul larg. Odat? cu intrarea ?n peisaj a tabletelor ?i portabile din categoria Ultrabook, singurul avantaj r?mas pentru gama sistemelor Netbook a fost pozi?ionarea ?ntr-un domeniu de pre?uri foarte atractiv, ce au f?cut ca noile portabile ultra-sub?iri s? par? accesorii de lux. Odat? cu evaporarea acestei ultime bariere, cariera sistemelor Netbook pare s? fi ajuns cu adev?rat la final.
 Potrivit anali?tilor de la IHS iSuppli, v?nz?rile de Netbook-uri au atins apogeul ?n anul 2010, c?nd au fost livrate 32.14 milioane exemplare. Declinul a urmat ?ns? la scurt timp, dup? ce Apple a lansat prima versiune a tabletei iPad, ?n luna martie a aceluia?i an. Aceasta a fost urmat? de numeroase modele de tablete ieftine, bazate pe Android sau alte sisteme de operare, adresate exact acelei categorii de utilizatori care p?n? de cur?nd achizi?ionau sisteme Netbook.
 Anticip?nd deznod?m?ntul final, mai mul?i produc?tori OEM au anun?at deja oficial c? nu vor mai lansa noi modele Netbook.


http://www.go4it.ro/laptopuri/sistemele-netbook-sunt-cu-un-picior-in-groapa-si-vor-disparea-in-curand-10828301/

VideochatInfo

Sistemele Netbook vor disparea curand
« on: May 01, 2013, 05:14:38 PM »