Author Topic: Cum se creeaz? o unitate de recuperare USB ?n Windows 8 ?i Windows 8.1  (Read 1308 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Online Alex

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 1063
  • Karma: +1/-0
  • Gender: Male
  • Nimic nu este intamplator
    • Videochatinfo
Pentru crearea unui mediu de recuperare USB, bine?n?eles, ve?i avea nevoie de un stick de memorie de minimum 256 MB, sau de un Hard Disk USB extern care s? dispun? de o parti?ie creat? ?n prealabil pentru a fi utilizat? ?n acest scop. Conecta?i dispozitivul la calculator, la oricare dintre porturile USB apoi, ?n ecranul Start (interfa?a Modern UI), tasta?i termenii ?recovery drive?. Va fi afi?at? caseta de c?utare ?i imediat sub aceasta, instrumentul de creare a mediilor de recuperare. Da?i click pe el!
create a recovery drive height=254
Not?: ?n Windows 8, dup? tastarea termenilor de c?utare, va trebui s? da?i click pe Settings pentru a putea vedea instrumentul Recovery Media Creator.
 
 Da c? nu a?i dezactivat UAC (User Account Control / Control cont utilizator), s-ar putea s? fi?i ?nt?mpina?i de fereastra acestuia ?n care vi se va cere s?-i permite?i instrumentului de creare a mediilor de recuperare s? realizeze modific?ri asupra sistemului. Dac? este a?a, ap?sa?i butonul Yes.Prima fereastr? a instrumentului Recovery Media Creator ?pe rom?ne?te ?Creator medii de recuperare? g?zduie?te o scurt? descriere a utilit??ii acestuia, precum ?i o caseta care, ?n cazul ?n care a?i achizi?ionat un calculator cu Windows 8 sau Windows 8.1 preinstalat, v? va permite s? copia?i con?inutul parti?iei de recuperare creat? de fabricant, pe stick-ul USB ori Hard Disk-ul extern USB.
Desigur, ?n acest caz, e posibil s? ave?i nevoie de un mediu de stocare USB mult mai ?nc?p?tor dec?t cel men?ionat la ?nceput, unul de 256 MB nefiindu-v? util. Dac? acea caset? este activ? ?i vre?i s? copia?i pe unitatea extern? USB con?inutul parti?iei de recuperare, bifa?i-o! ?n caz contrar, ignora?i-o ?i ap?sa?i direct butonul Next.
Urm?toarea fereastr?  a creatorului de medii de recuperare v? va cere s? selecta?i unitatea USB cu o capacitate de minimum 256 MB, pe care dori?i s? o utiliza?i la crearea mediului de recuperare. Aceea?i fereastr? v? va aduce la cuno?tin?? ?i faptul c? toate datele de pe unitatea selectat? vor fi ?terse ?i nu vor mai putea fi recuperate. A?adar, ?nainte de a continua, asigura?i-v? c? nu ave?i date importante pe aceasta, iar dac? ave?i, copia?i-le mai ?nt?i ?ntr-un loc sigur.
Dup? selectarea unit??ii USB care va fi utilizat? la crearea mediului de recuperare, ap?sa?i butonul Next pentru a trece la pasul urm?tor, pas la care vi se va aminti c? ve?i pierde toate datele de pe unitatea USB selectat? ?n cazul ?n care ve?i continua:La ap?sarea butonului Create, instrumentul Recovery Media Creator va formata unitatea USB ?i va ?ncepe copierea utilitarelor necesare ?n scopul recuper?rii sistemului:La finalizarea procesului de creare a mediului de recuperare ve?i vedea mesajul ?The recovery drive is ready? ?i butonul Finish. Ap?sa?i acest buton sau ?nchide?i fereastra.?ncep?nd din acel moment ve?i putea utiliza acel stick USB la repararea sistemelor de operare Windows 8 ?i respectiv Windows 8.1, sau la restaurarea imaginilor de sistem de?inute.
Sursa:
http://cristianls.ro/2013/09/creeaza-unitate-recuperare-windows-8-windows-8-1/
« Last Edit: November 16, 2014, 04:22:45 PM by Alex »VideochatInfo